CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9.06
video
Get the Flash Player to see this player.
Hỗ trợ trực tuyến
Bộ phận xây dựng
Bộ phận kinh doanh
Dự án đầu tư
Dự án Khu đô thị Sông Đà - Bình Tân
Dự án thuỷ điện Nậm Xây Nọi 2
Dự án Khu đô thị Hồng Thái Huyện Đan Phượng tỉnh Hà Tây
Chi tiết tin tức
Nghị quyết HĐQT quý IV

Ngày 18/10/2010 Hội đồng quản trị Công ty CP Sông đà 9.06 đã tổ chức họp HĐQT hàng quý để báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh quý III, 9 tháng đầu năm 2010 và kế hoạch SXKD quý IV, dự kiến kế hoạch SXKD năm 2011.

Nội dung chi tiết của Nghị quyết HĐQT quý IV:


NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9.06

Quý IV năm 2010

Căn cứ:

Quyết định 1749 QĐ/BXD ngày 26 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc thành lập Công ty cổ phần Sông Đà 9.06;

Điều lệ Tổ chức, hoạt động của Công ty được sửa đổi, bổ sung và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 17 tháng 4 năm 2010;

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 17/4/2010;

Báo cáo kết quả SXKD quý III và kế hoạch nhiệm vụ quý IV năm 2010;

Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày  18 tháng 10 năm 2010,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9.06

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Thông qua kết quả SXKD quý III và 9 tháng đầu năm 2010:

TT

 

Chỉ tiêu

ĐVT

Thực hiện quý III

Tỷ lệ hoàn thành % KH quý

Thực hiện 9 tháng

Tỷ lệ hoàn thành %KH năm

1.1

Giá trị sản lượng

109đ

171,531

107

241,304

 

-

Xây lắp

109đ

4,531

45

14,304

 

-

Đầu tư

109đ

167

111

227

 

1.2

Doanh thu

109đ

201

67

227,694

 

1.3

Ước lợi nhuận

109đ

25,06

125

35,631

 

1.4

Nộp ngân sách

109đ

25,036

77

34,79

 

1.5

TNBQ người/tháng

đồng

5.360.000

100

5.000.000

 

 

Điều 2. Phê duyệt kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu quý IV năm 2010:

 

TT

Chỉ tiêu

ĐVT

KH quý IV

 

2.1

Giá trị sản lượng

109đ

285,647

 

-

Xây lắp

109đ

7,485

 

-

Đầu tư

109đ

173

 

2.2

Doanh thu

109đ

160

 

2.3

Lợi nhuận

109đ

30,282

 

2.4

Nộp ngân sách

109đ

31,191

 

2.5

TNBQ người/tháng

đồng

5.360.000

 

 

Điều 3. Các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu quý IV năm 2010:

3.1. Mục tiêu xây lắp:

- Công trình tại Đại học Mỏ - Địa chất:

- Nhà giảng đường:

+ Thi công xong phần bê tông cốt thép tầng mái (tầng 6) và xây xong phần thô;

- Ký túc xá:

+ Thi công xong phần bê tông cốt thép tầng mái (tầng 9) và hết phần xây thô.

- Thủy điện Nậm Cắt:

+  Đập dâng, đập tràn: Hoàn thành công tác bê tông;

+ Bể áp lực và nhà van: hoàn thành đổ bê tông đáy bể, tường bể, nhà van.

+ Đường ống áp lực: hoàn thành công tác bê tông  cốt thép, ván khuôn.

+ Nhà máy kênh xả: hoàn thành bê tông phần trên cao trình 193,8m và bàn giao để lắp đặt thiết bị nhà máy.

- Thuỷ điện Nậm Xây Nọi 2 :

+ Thi công xong đường vận hành NV5;

+ Hoàn thành xây dựng đường điện 35Kv giai đoạn 2

+ Triển khai thi công hầm: 30% khối lượng hầm đoạn 1 và 20% khối lượng hầm đoạn 2.

+ Hoàn thành đào đất đá hố móng đập; Thi công 60% khối lượng tháp điều áp và đường ống áp lực, 30% công trình đầu mối; 40% nhà máy và lắp đặt xong trạm trộn bê tông 16m3/h.

- Dự án Sông Đà Bình Tân: San nền phần diện tích đã xong thủ tục GPMB;

3.2. Mục tiêu dự án đầu tư:

* Dự án khu đô thị mới Hồng Thái: Làm việc với các Sở và UBND thành phố Hà Nội để tiếp tục triển khai các công việc tiếp theo;

* Dự án khu đô thị Sông Đà Bình Tân:

- Làm thủ tục chuyển tên chủ đầu tư từ liên danh sang Công ty cổ phần Sông Đà 9.06

- Ký hợp đồng tư vấn lập dự án và các thủ tục cấp giấy phép đầu tư, phê duyệt dự án;

- Tiếp tục công tác đền bù GPMB 10ha; Thi công san nền 10ha đã GPMB;

- Xong thủ tục để được giao đất giai đoạn 1;

- Xác định giá trị tiền sử dụng đất, xây dựng giá thành trình HĐQT;

* Dự án thủy điện Nậm Xây Nọi 2

- Hoàn thành công tác GPMB;

- Hoàn thiện hồ sơ mời thầu và tổ chức đấu thầu, thương thảo hợp đồng các gói thầu của dự án;

- Tiếp tục bổ sung nguồn vốn cho dự án và thực hiện kế hoạch giải ngân với Sở giao dịch I – Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- Hoàn thành việc xác định mốc thuỷ công trên công trường; Tiến hành khảo sát bổ sung nhánh phụ; Hoàn thiện các bản vẽ, dự toán thi công chi tiết các hạng mục;

- Lựa chọn xong các nhà thầu thi công các gói thầu thi công hầm dẫn nước, đường ống áp lực và gói cơ khí thuỷ công;

* Các dự án khác

- Bám tiến độ để có văn bản chấp thuận của chính quyền địa phương cho làm chủ đầu tư một số dự án tại Bắc Ninh và Hà Nội.

3.3. Đẩy mạnh công tác thu vốn, thu nợ từ các chủ đầu tư và giải quyết dứt điểm công nợ với các đơn vị;

3.4. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường và triển khai phương án tăng vốn điều lệ đảm bảo nguồn vốn của các dự án đầu tư  khu đô thị Sông Đà Bình Tân, thuỷ điện Nậm Xây Nọi 2, khu đô thị Hồng Thái và các dự án khác;

3.5. Tiến hành các bước theo quy định để giải thể Chi nhánh Sông Đà 961 tại xã Nậm Xây, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai theo phương án Công ty cổ phần Sông Đà Đông Đô kế thừa toàn bộ trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của Chi nhánh Sông Đà 961.

3.6. Xây dựng giá thành và thẩm định dự toán các hạng mục thuộc các dự án đầu tư;

3.7. Ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý kỹ thuật, nhân sự và quản lý cổ đông;

Điều 4. Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức  hoạt động, các quy chế phân cấp quản lý của Công ty;

CÁC ỦY VIÊN HĐQT

(đã ký)

Đinh Ngọc Ánh

Đào Viết Thọ .

Lê Quốc Huy .

Nguyễn Văn Phúc

CHỦ TỊCH HĐQT

 (đã ký)

 

 

 

 

 

Nguyễn Đăng Lanh

 

Nơi nhận:

- Như điều 3 (t/hiện).

- UV HĐQT (t/dõi);

- BKS,CB,CĐ,ĐTN (để biết);

- Sở GDCK H.Nội (t/báo);

- Lưu HĐQT.

[Quay lại]
Các tin khác
Tiếp tục triển khai dự án Khu đô thị mới Hồng Thái - TP. Hà Nội
Chủ trương của Tập đoàn Sông Đà về việc bán cổ phần ở Công ty CP SĐà 9.06
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2011
Nghị quyết HĐQT quý II/2011
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2010 của Công ty CPSĐà 9.06
12
Công trình tiêu biểu
Công trình công nghiệp
Công trình đường dây trạm biến áp
Công trình giao thông
Công trình dân dụng
Công trìnhThủy lợi
Công trình thủy điện
Thống kê truy cập
Lượt truy cập :   42819
Số người online :   M
Thông tin hữu ích