CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9.06
video
Get the Flash Player to see this player.
Hỗ trợ trực tuyến
Bộ phận xây dựng
Bộ phận kinh doanh
Dự án đầu tư
Dự án Khu đô thị Sông Đà - Bình Tân
Dự án thuỷ điện Nậm Xây Nọi 2
Dự án Khu đô thị Hồng Thái Huyện Đan Phượng tỉnh Hà Tây
Văn bản pháp quy

Nghị định số: 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010 : Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động

 

Thông tư số: Số: 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

 

Thông tư số: Số: 08/2010/TT-BXD ngày 29/07/2010 Hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

 

Nghị định số: 48/NĐ-CP ngày 7/05/2010 về hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

 

Nghị định Số: 97/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 Quy định mức lương tối thiểu vùng đồi với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt nam có thuê  mướn lao động

 

 

Nghị định số: 110/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc tại công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt nam có thuê mướn lao động

 

Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

 

Thông tư số: 03/2009/TT-BXD ngày 26/03/2009: Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

 


Nghị định số: 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

 
Công trình tiêu biểu
Công trình công nghiệp
Công trình đường dây trạm biến áp
Công trình giao thông
Công trình dân dụng
Công trìnhThủy lợi
Công trình thủy điện
Thống kê truy cập
Lượt truy cập :   45031
Số người online :   M
Thông tin hữu ích